Умови прийому на навчання за ступенем магістр

Положення про організацію прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування за ступенем «Магістр» (далі – Положення) розроблене відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, Правил прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування у 2017 році (далі – Правила), затверджених 13 грудня 2016 року, Положення про Приймальну комісію Національного університету водного господарства та природокористування, затвердженого 13 грудня 2016 року.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРИЙОМУ на навчання до НУВГП за ступенем «МАГІСТР»