FAQ

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

В чому різниця між інститутом, спеціальністю та освітньою програмою?

 Відповідь: Інститут – підрозділ університету, який готує студентів за тією чи іншою спеціальністю. Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка. Освітня програма – складова спеціальності. Абітурієнти вступають на освітню програму в рамках спеціальності.

 

Хто має право вступати на 1 курс?

Відповідь:  На перший курс мають право вступати особи, які мають атестат про повну загальну середню освіту та склали предмети ЗНО, відповідні до спеціальності, на яку абітурієнт бажає вступати. Окрім цього в 2017 році без ЗНО мають право вступати особи, вказані у розділах VII, IX Правил прийому 2017.

 

Чи потрібно проходити ЗНО при вступі на основі диплому молодшого спеціаліста?

Відповідь:  Ні. Абітурієнти з дипломом «Молодшого спеціаліста» зараховуються за результатами фахового вступного випробування, яке проводить університет.

 

Я випускник коледжу. Маю диплом молодшого спеціаліста. Скільки років я буду навчатися у НУВГП для отримання ступеня «Бакалавр» за спорідненою спеціальністю?

Відповідь: Два або три роки в залежності від форми навчання (денна, заочна).

 

Я випускник коледжу. Маю диплом молодшого спеціаліста. Скільки років я буду навчатися у НУВГП для отримання ступеня «Бакалавр» за неспорідненою спеціальністю?

Відповідь: НУВГП зараховує вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за неспорідненими спеціальностями на 2 курс. Для випускників коледжів які закінчили підготовчі курси НУВГП, і які бажають змінити профіль своєї спеціальності, термін навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» два або три роки в залежності від форми навчання (денна, заочна).

 

Маю диплом молодшого спеціаліста і бажаю вступити до НУВГП за неспорідненою спеціальністю. Які умови зарахування на заочні підготовчі курси для випускників коледжу.

Відповідь: Прийом документів на заочні підготовчі курси НУВГП здійснює до 01 березня. Перелік документів: 1). для випускників навчальних закладів І- II рівнів акредитації: копія диплому молодшого спеціаліста; 2). для студентів випускних курсів навчальних закладів І і II рівня акредитації: виписка із залікової книжки, завірена навчальним закладом (коледж, технікум). Зарахування - до 01 березня. Термін навчання – 01 березня - 30 червня.

 

Маю диплом молодшого спеціаліста. Які переваги при вступі, якщо я закінчу заочні підготовчі курси НУВГП для випускників коледжів.

Відповідь: 1. Заочні підготовчі курси для випускників навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації проводяться для абітурієнтів які хочуть вступити за неспорідненими спеціальностями. 2. Заочні підготовчі курси для такої категорії вступників дають можливість скороти термін навчання до двох (трьох) років . Адже, не маючи підготовчих курсів, вступник за неспорідненою спеціальністю може бути зарахований тільки на другий курс. 3. Після закінчення заочних підготовчих курсів абітурієнти неспоріднених спеціальностей претендують на навчання за державним замовленням.

 

Як мені дізнатись, які ЗНО необхідно здавати, щоб вступити до НУВГП?

Відповідь: Інформацію стосовно предметів ЗНО, які вступники здають на певну спеціальність, можна дізнатись на сайті Приймальної комісії на сторінці «Сертифікат ЗНО», зателефонувавши до Приймальної комісії, або прочитавши на стендах біля університету.

 

Я закінчив школу 20 років тому. Що мені необхідно для того, щоб вступити на 1 курс?

Відповідь: Згідно із Правилами прийому до НУВГП кожен вступник повинен проходити Зовнішнє незалежне оцінювання, незалежно від віку та терміну закінчення школи. Для вступу необхідно мати весь пакет документів, зокрема, атестат про повну загальну середню освіту та сертифікат ЗНО 2016 або 2017 року.

 

Я отримав диплом бакалавра (спеціаліста), але хочу вступати в магістратуру за іншою спеціальністю. Що мені необхідно зробити?

Відповідь: Ви можете вступити на будь-яку спеціальність за освітнім ступенем магістра за умови здачі трьох вступних випробувань: іноземна мова, додаткове вступне випробування та фахове вступне випробування.

 

Я громадянин України, але закінчив школу в іншій країні. Скажіть, будь-ласка, чи можу я вступати до НУВГП?

Відповідь: Так, Ви можете вступити до НУВГП із закордонним атестатом про повну загальну середню освіту, але за умови наявності сертифікатів ЗНО 2016 або 2017 років.

 

ПИТАННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Чи потрібно копії документів завіряти у нотаріуса?

Відповідь: Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НУВГП, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Який прохідний бал на бюджет?

Відповідь: Прохідний бал залежить від багатьох факторів: кількості бюджетних місць, кількості вступників на дану спеціальність та їх балів, і пріоритету заяв. Тому, враховуючи вище зазначене, важко назвати прохідний бал на бюджет, адже така статистика не ведеться.

 

Що таке творчий конкурс?

Відповідь: Творчий конкурс – це форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями галузей знань. В НУВГП творчий конкурс здають вступники, які хочуть стати студентами спеціальності: «Архітектура та містобудування»

 

Хто має право складати вступні іспити на 1 курс і не проходити ЗНО?

Відповідь: Брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУВГП мають право особи, які зазначені в розділі VII Правил прийому 2017. За співбесідою вступають особи, зазначені в розділі IX Правил прийому 2017.

 

Чи має значення для рейтингу день подання заяви на вступ?

Відповідь: День подання документів не має жодного значення у визначенні рейтингу абітурієнта.

 

Що таке електронна заява? Яка гарантія, що вона дійде до НУВГП? Як дізнатись, що Приймальна комісія її обробила?

Відповідь: Електронна заява – це альтернатива подання звичайної заяви. Перевага її в тому, що немає необхідності їхати особисто до НУВГП та подавати документи. Однак, не можна подавати електронну заяву, якщо Ви маєте особливі умови вступу (пільги, курси довузівської підготовки, зміна прізвища). В електронному кабінеті є позначка «Заява зареєстрована у ВНЗ». Це означає, що ми її отримали і обробимо протягом доби.

 

Якщо ПІБ у паспорті абітурієнта відрізняється від ПІБ, яке вказано в атестаті та сертифікаті ЗНО, чи можливо подавати електронну заяву?

Відповідь: У такому випадку подавати електронну заяву неможливо. Вам необхідно з’явитися до ВНЗ і подати паперову заяву разом із документом що є підставою для зміни прізвища.

 

Чи буде враховуватись наявність пільги або право на першочергове зарахування при поданні електронної заяви?

Відповідь: Пільги або право на першочергове зарахування при поданні електронної заяви врахувати неможливо. Наявність даних переваг абітурієнт зобов’язаний пред’являти особисто у строки, визначені для прийому документів. Тільки в такому випадку вони вважаються дійсними для участі в конкурсному відборі.

 

Як я дізнаюсь, коли відбудеться творчий конкурс?

Відповідь: Дату творчого конкурсу можна дізнатись з розкладу, який є на та на стендах НУВГП, а також у технічних секретарів Приймальної комісії.

 

Чи можу я змінити пріоритет заяви протягом вступної кампанії?

Відповідь: Згідно Умов прийому до ВНЗ України та Правил прийому до НУВГП, абітурієнт не може змінювати пріоритет заяв.

 

Яким чином перевести середній бал атестату з 5-бальної шкали в 12-бальну, якщо на момент випуску зі школи середній бал не рахували?

Відповідь: Згідно п.2 розділу VII Умов прийому 2017 р. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

 

На які форми навчання можливо подавати електронні заяви?

Відповідь: Електронні заяви можливо подавати вступнику на основі повної загальної середньої освіти на денну і заочну форму навчання.

 

Чи потрібна медичка довідка при вступі?

Відповідь: Медична довідка при вступі до НУВГП непотрібна.

 

Що робити, якщо я використав усі спроби подання заяв до ВНЗ, але хочу подати ще одну?

Відповідь: Якщо ВНЗ вже прийняли до розгляду Ваші заяви, відхилити їх, відповідно до нормативних документів про систему «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів», неможливо.

 

Чому на різних спеціальностях (спеціалізаціях) у Вашому ВУЗі маю різний конкурсний бал?

Відповідь: За рахунок різного набору предметів і різних вагових коефіцієнтів за кожною спеціальністю (спеціалізацією).

 

На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на місця державного замовлення?

Відповідь: Для участі в конкурсному відборі в 2017 році одночасно можна подавати документи  не більше ніж чотири спеціальності.   Однак, подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

 

ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ ТА НАДАННЯ СТАТУСУ СТУДЕНТА

Як я дізнаюсь, що зарахований до НУВГП?

Відповідь: Приймальна комісія у визначені строки оприлюднює на сайті Приймальної комісії та на стендах університету списки зарахованих вступників. Крім того університет надсилає кожному вступнику повідомлення про зарахування.

 

ІНШІ ПИТАННЯ

Чи є в НУВГП військова кафедра?

Відповідь:  Так. Студенти мають можливість навчатися на нашій військовій кафедрі.

 

Де я можу дізнатись інформацію про гуртожитки НУВГП?

Відповідь: Інформацію про гуртожитки НУВГП Ви можете отримати на сайті університету за посиланням.