Програми вступних випробувань

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

101 Екологія
183 Технології захисту навколишнього середовища
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)
193 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)
201 Агрономія
207 Водні біоресурси та аквакультура
207 Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)
227 Фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація)
242 Туризм

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)
263 Цивільна безпека

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

192 Будівництво та цивільна інженерія (Водогосподарське та природоохоронне будівництво)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

051 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)
051 Економіка (Інформаційні технології в бізнесі)
051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
073 Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)
073 Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)
073 Менеджмент (Управління проектами)
073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)
074 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
292 Міжнародні економічні відносини

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

133 Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)
184 Гірництво
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ІНСТИТУТ ПРАВА

011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)
073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)
081 Право

ПРОГРАМИ додаткових вступних випробувань для неспоріднених спеціальностей

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
274 Автомобільний транспорт
201 Агрономія
192 Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація, Раціональне використання і охорона водних ресурсів, Водогосподарське та природоохоронне будівництво)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)
133 Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)
193 Геодезія та землеустрій
145 Гідроенергетика
184 Гірництво
051 Економіка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
075 Маркетинг
073 Менеджмент
292 Міжнародні економічні відносини
071 Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
074 Публічне управління та адміністрування
081 Право
144 Теплоенергетика
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)
242 Туризм
227 Фізична реабілітація, ерготерапія
263 Цивільна безпека