Землеустрій та кадастр (Магістр)

Код

193 Геодезія та землеустрій

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та різних спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 років навчання вивчаються професійно орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

ідентифікувати та пояснити термінологію з геодезії та

землеустрою; описати, інтерпретувати та обґрунтовувати законодавчі і теоретичні бази,

державні механізми і сучасні технології управління земельними ресурсами; володіти

методами здійснення землеустрою на всіх ієрархічних територіальних рівнях, сучасних

технологій ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель; вміти

застосовувати основні принципи і напрями формування адміністративно-територіальних

утворень та суб’єктів господарювання, методи еколого-економічного обґрунтування проектів

землеустрою; використовувати методологію наукових досліджень в галузі використання

земельних ресурсів та управління територіями; знати і розуміти стандарти організації та

документування геопросторових даних, принципи просторового моделювання явищ, наукові

методи вивчення території, інформаційного забезпечення управлінських процесів,

кадастрових систем

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику із землеустрою та кадастру в державних регіональних підприємствах НДІ землеустрою, державних регіональних земельно-кадастрових центрах, підприємствах Укрдержгеокадастру

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю на основі нормативної та

законодавчої бази приймають оптимальні рішення з впорядкування територій та управління

земельними ресурсами; проектують та впроваджують заходи із землеустрою на всіх

ієрархічних територіальних рівнях; здійснюють ведення державного земельного кадастру та

моніторингу земель із застосуванням новітніх технологій; розробляють програми, схеми, та

робочі проекти для адміністративно-територіальних утворень та суб'єктів господарювання

для різних ієрархічних територіальних рівнів; здійснюють еколого-економічне

обґрунтування практичних рішень з використання земельних ресурсів; розробляють

рекомендації щодо оптимізації використання земельних ресурсів; займаються розробленням

технічної документації із землеустрою, кадастру, моніторингу земель; створюють та

обґрунтовують набори геопросторових даних з врахуванням вимог Державних стандартів

України (ДСТУ) та Міжнародної організації зі стандартів (ISO); здійснюють підготовку

проектної документації геоінформаційного забезпечення з урахуванням вимог нормативних

документів та потреб замовника; створюють та опрацьовують геодані різних форматів, в

тому числі даних дистанційного зондування Землі. Просторове моделювання явищ,

узагальнення отриманої інформації та представлення її у вигляді карт та звітів;

організовують роботи з реалізації проекту геоінформаційної системи.

Випускник зможе працювати:

- керівником групи, відділу, провідним спеціалістом в науково-дослідних та

проектних інститутах землеустрою; головним інженером проектів землевпорядної

організації; інженером-землевпорядником

- керівником органів державної влади у сфері землеустрою різних рівнів

(Укрдержгеокадастр, облдержадміністрація, райдержадміністрація, міськвинком,

територіальна громада); головним спеціалістом у центральному апараті органу

державної влади у сфері землеустрою; інспектором з контролю за використанням та

охороною земель Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель

- керівниками (підприємцями), провідними спеціалістами приватних

підприємств із землеустрою

  • 0.0/5 rating (0 votes)