Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання і водовідведення)

Код

192

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (на базі І рівня підготовки) та 120 кредитів ( на базі неспоріднених спеціальностей)

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі першого «бакалаврського» рівня та «спеціаліст» неспоріднених спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

а умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів (120 кредитів за неспорідненими спеціальностями), захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 - 2 років навчання вивчаються  дисципліни загальної та професійної підготовки.

Програмні результати навчання

- аналізувати та компонувати структуру систем водопостачання і водовідведення населених пунктів, промислових підприємств та окремих об’єктів; розробляти водний баланс населених пунктів, промислових підприємств або їх структурних елементів; формувати перспективні плани розвитку водопровідно-каналізаційних систем; проектувати науково обґрунтовані оптимальні режими роботи мереж водопостачання, каналізації та водостоків; приймати науково обґрунтовані рішення про використання підземних або поверхневих джерел водопостачання та методи водопідготовки для різних цілей; науково обґрунтовувати найбільш ефективні методи очищення природних і стічних вод, знезараження і обробки осадів; проводити експериментальні та аналітичні дослідження методів очищення води та обробки осадів з метою оптимізації технологічних параметрів водоочисних станцій; розробляти математичні моделі процесів, технологій систем водопостачання і водовідведення; застосовувати інформаційні технології на різних етапах наукових досліджень, здійснювати імітаційне моделювання у водопостачанні та водовідведенні, розраховувати і конструювати технологічну частину мереж і споруд водопостачання і водовідведення в середовищі САПР, забезпечувати оптимальні технологічні режими експлуатації споруд та належну підготовку води, довгострокову працездатність технологічного обладнання і спеціальних споруд водопостачання і водовідведення; забезпечувати технологічний контроль роботи мереж, водозаборів та очисних споруд водопостачання і водовідведення; розробляти класифікацію та паспортизацію мереж та систем водопостачання і водовідведення, перспективні плани їх ремонту, проводити обстеження мереж і споруд для визначення показників їх технічного стану; науково обґрунтовувати і виконувати оптимальні проектні рішення з інтенсифікації та реконструкції об’єктів водопостачання і водовідведення.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою, стажування та підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах.

Професійні профілі випускників

фахівці цього профілю займаються процесами проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції об'єктів і систем водопостачання і водовідведення.

Випускники можуть працювати в таких галузях: будівництво, в т.ч.   будівництво водопровідних, теплових і каналізаційних мереж; установлення інженерного устаткування будівель та споруд; санітарно-технічні роботи; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи; забирання, очищення та розподілення води; розроблення проектів у водопостачанні і водовідведенні; технічні випробування та дослідження (зокрема, води і стічних вод); освіта (професійно-технічна, вища).

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства, науковий співробітник, інженер-проектувальник (водопостачання і водовідведення), інженер-лаборант, інженер із  стандартизації та якості,  аналітик систем водопостачання  та водовідведення, інженер з розрахунків та режимів, інженер з проектно-кошторисної роботи,  інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з керування та обслуговування систем, консультант у галузі водопостачання та водовідведення, інженер-технолог, інженер-дослідник; інженер-конструктор; фахівець з управління проектами та програмами, викладач навчальних закладів ІІ – ІV рівнів акредитації, фахівець з водопостачання і водовідведення в органах державного управління і місцевого самоврядування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)