Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (Магістр)

Код

192 Будівництво та цивільна інженерія

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» неспоріднених спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

навчання: вміння аналізувати та керувати технологічним процесами

при виготовленні будівельних матеріалів та виробів; встановлювати кількість та параметри

необхідного виробничого обладнання; формувати перспективні плани розвитку підприємств

будівельної індустрії; оцінювати ступінь придатності використання сировинних ресурсів, в

т.ч. відходів промисловості, обґрунтовувати вибір способів виробництва конкретних

будівельних матеріалів та виробів; розробляти проекти з реконструкції будівельних

підприємств; застосовувати сучасні програмні комплекси при проектуванні складів

будівельних матеріалів та технологічних процесів; проводити оцінку стану і дослідження

основних властивостей будівельних виробів та конструкцій; аналізувати сферу застосування

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій при зведення будівель і споруд;

організовувати виробничу діяльність технологічної лінії, підрозділу, підприємства;

забезпечувати технологічний супровід процесів виготовлення і використання будівельних

виробів і матеріалів; здійснювати менеджмент будівельного виробництва та маркетинг

будівельної продукції; давати оцінку, розробляти і науково обґрунтувати заходи та

планувальні рішення щодо вдосконалення технологічних процесів виробництва будівельних

матеріалів та виробів.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються проектуванням,

організацією, контролем та експлуатацією технологічних процесів виробництва будівельних

матеріалів, виробів та конструкцій. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники

після закінчення: інженер-будівельник, інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-

проектувальник, майстер виробництва, інженер з підготовки кадрів, асистент, викладач

навчальних закладів, керівник проектних та виробничих підрозділів, головний інженер

проектів та виробництв.

  • 0.0/5 rating (0 votes)