Кафедра водних біоресурсів

Завідувач  кафедри: 
Cондак Василь Володимирович
доктор біологічних наук, професор
Адреса: 
вул. Миколи Карнаухова, 53а, навчальний корпус №7, ауд. 746
Телефони: 
 вн. 951
E-mail: 
каf-vb@nuwm.еdu.uа
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра водних біоресурсів є випусковою зі спеціальності

207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Професорсько-викладацький склад кафедри

  • 2 професори
  • 5 доцентів
  • 1 старший викладач

Основні навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі

•    Анатомія риб;
•    Аквакультура штучних водойм;
•    Аквакультура природних водойм;
•    Біоресурси гідросфери та їх використання;
•    Біотехнології в аквакультурі в т.ч. вирощування живих кормів;
•    Біологічні основи рибного господарства;
•    Водна мікробіологія;
•    Водна токсикологія;
•    Відновна іхтіоекологія;
•    Гідробіологія;
•    Гідроботаніка;
•    Гістологія і ембріологія водних тварин;
•    Гідрорадіобіологія;
•    Генетика риб;
•    Годівля риб;
•    Зоологія (безхребетних, хордових);
•    Іхтіологія (загальна і спеціальна);
•    Іхтіопатологія та імунологія риб;
•    Індустріальне рибництво;
•    Основи марикультури;
•    Основи рибоохорони;
•    Основи промислового рибальства;
•    Основи акваріумістики;
•    Розведення та селекція риб;
•    Рибогосподарське законодавство України та міжнародне рибогосподарське право;
•    Санітарія і гігієна в рибництві;
•    Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури;
•    Виробничі практики
•    Акліматизація гідробіонтів;
•    Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів;
•    Інтенсивні технології в аквакультурі;
•    Іхтіофауна водойм комплексного призначення;
•    Методологія наукових досліджень;
•    Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств;
•    Організація спортивного та аматорського рибальства;
•    Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм;
•    Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва;
•    Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідро- біоресурсів;
•    Теоретичні основи рибництва;
•    Теорія динаміки популяції риб;
•    Фермерське рибництво;

 Навчально-лабораторна база

•    Навчальна лабораторія (ауд. 200);
•    Навчальна лабораторія  (ауд. 200а);
•    Навчальна лабораторія (ауд. 200б);
•    Навчальна аудиторія (ауд. 750).