Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

Завідувач  кафедри: 
Трушева Світлана Сергіївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Адреса: 
вул. М. Карнаухова, 53а, навчальний корпус №7, ауд. 773
Телефони: 
 вн. 716
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра є випусковою зі спеціальності

201 «Агрономія»

Професорсько-викладацький склад кафедри

  • 4 професори
  • 8 доцентів
  • 2 старших викладачі

Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства функціонує у складі навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою НУВГП. Вона є випусковою з підготовки фахівців за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія».

Забезпечує викладання наступних дисциплін для студентів бакалаврського рівня вищої освіти:


Навчальні дисципліни циклу фундаментальної підготовки
Ґрунтознавство з основами геології;
Ботаніка з основами фітоценології;
Методи лабораторних досліджень;
Ентомологія;
Фізіологія рослин;
Радіобіологія;
Дисципліни загальнопрофесійної підготовки
Рослинництво з основами луківництва;
Плодівництво;
Агрохімія;
Овочівництво;
Основи наукових досліджень;
Фітопатологія;
Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва;
Агрофармакологія;
Землеробство;
Гербологія;
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва.

Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки


Вступ до фаху;
Біохімія рослин;
Часткове ґрунтознавство;
Землеробство на меліорованих землях;
Охорона земель;
Система застосування добрив;
Інтегрований захист рослин;
Біологічні системи землеробства;
Екологія ґрунтів з основами рекультивації земель;
Овочівництво закритого ґрунту;


Для студентів спеціальності 201 «Агрономія» рівня вищої освіти – магістерський викладаються наступні дисципліни:


Навчальні дисципліни фундаментальної підготовки
Методологія наукових досліджень;
Навчальні дисципліни фахової підготовки (спеціалізації)
Адаптивне рослинництво;
Утилізація і знезараження відходів агросфери;
Моніторинг ґрунтів;
Біогеохімія ґрунтових процесів з основами еволюції ґрунтів;
Охорона ґрунтів і відновлення їх родючості;
Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель;
Агрохімсервіс;
Управління ґрунтовими режимами;
Технологія раціонального землекористування та ґрунтозахисна система землеробства;
Управління живленням у закритому ґрунті при крапельному зрошенні;
Комп’ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур.
Вибіркові навчальні дисципліни
Картографія ґрунтів;
Рекультивація земель.


Також кафедра здійснює спеціалізовану підготовку студентів інших спеціальностей, відповідно до напрямів своєї наукової роботи з дисциплін:


Ґрунтознавство (спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»);
Меліоративне ґрунтознавство та землеробство (напрям підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)».
Ґрунтознавство (спеціальність «Землеустрій та кадастр»)

 Навчально-лабораторна база

•    Лабораторія рослинництва (ауд. 772);
•    Лабораторія землеробства та захисту рослин  (ауд. 771);
•    Лабораторія ботаніки та ентомології  (ауд. 770);
•    Лабораторія ґрунтознавства (ауд. 769);
•    Лабораторія біотехнологій (ауд. 768);
•    Лабораторія біохімії та агрохімії (ауд. 779).