Кафедра вищої математики

Завідувач  кафедри: 

Іващук Яків Григорович
в.о. завідувача кафедри, доцент кандидат фізико-математичних наук

Адреса: 
 вул. Соборна 11, навчальний корпус №1, ауд. 124
Телефони: 
 вн. 985
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Професорсько-викладацький склад кафедри

  • 2 професори
  • 8 доцентів
  • 2 старших викладачі
  • 3 асистенти
  • 1 член-кореспондент НАН України

Основні навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі


1. Математичні методи в ґрунтознавстві;
2. Вища математика;
3. Вища та прикладна математика;
4. Алгебра і геометрія;
5. Математичний аналіз;
6. Теорія ймовірності і математична статистика;
7. Прикладна математика;
8. Статистичний аналіз в обробці експериментальних даних.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра вищої математики – одна з найстаріших в університеті. Заснована у 1959 році. За цей період вона була окремим підрозділом низки факультетів та навчально-наукових інститутів: гідромеліоративного факультету, факультету економіки підприємства, факультету прикладної математики і комп'ютерних інтегрованих систем та навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки. Чисельний склад кафедри зростав з чотирьох викладачів (1959 р.) до 30 викладачів (1989 р.).
На даний час до складу кафедри входять 15 викладачів, з них 2 професори, 8 доцентів, 2 старших викладачів та 3 асистента.
За весь час існування кафедри завідувачами були: Ю.В.Подшевкін доцент, кандидат фізико-математичних наук(1959-1972 рр.); Р.А. Антонюк доцент, кандидат технічних наук (1972-1974 рр.); Ярмуш Я. І. доцент, кандидат фізико-математичних (1984-1994 рр., 1998-2012 рр.); В. Ю. Слюсарчук доктор фізико-математичних наук, професор (1994-1998 рр.). З 2013 по 2015р. в. о. зав. кафедри канд. фіз.-мат. наук, доктор педагогічних наук, професор П.О. Тадеєв. З 01.09.2015 року в. о. зав. кафедри, канд. фіз.-мат. наук, доцент Іващук Я. Г.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Основними напрямами наукової діяльності кафедри є: обмежені та майже періодичні розв’язки нелінійних диференціальних, різницевих та диференціально-функціональних рівнянь (В.Ю. Слюсарчук проф., док. фіз.-мат. наук, член-кор. НАН України); геометрія векторних полів в однорідних та узагальнених просторах (П.О. Тадеєв проф., канд. фіз.-мат. наук, док. пед. наук ); вивчення полів напружень і деформацій у силових елементах конструкцій в процесі експлуатації (О.Л. Брушковський доц., канд. тех. наук, І.В. Дубчак асист. ); застосування модифікованих різницевих методів до розв’язання крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (І.В. Самолюк асист. ); дослідження функціональних і диференціально-функціональних систем (Л.М. Слюсарчук доц., канд. фіз.-мат. наук ); контактні взаємодії пластин із розімкнутими ребрами жорсткості (В.О. Сяський доц., канд. фіз.-мат. наук ); контактні задачі теорії пружності (С.П. Водяна ); дослідження властивостей високонадійних систем із захистом (О.О. Кушнір доц., канд. фіз.-мат. наук , В.П. Кушнір доц., канд. фіз.-мат. наук ); дидактичні основи математичної підготовки студентів у технічному виші (С.П. Цецик доц., канд. пед. наук); побудова алгоритмів найкращого рівномірного наближення функцій (Я.Г. Іващук доц., канд. фіз.-мат. наук ); обмежені розв’язки систем телеграфних рівнянь (О.Ю. Дейнека асист. ); оцінки відхилень лінійних середніх рядів Фур'є на класах (ψ,β)-диференційовних функцій (У. З. Грабова ст. викл., канд. фіз.-мат. наук).
Найвагоміший внесок у розвиток математики вніс член-кор. НАН України, професор В.Ю. Слюсарчук, який спростував гіпотезу Любича про диференційовне відображення, показав щільність множини нерозв'язних задач Коші у просторі всіх задач Коші у випадку нескінченновимірного банахового простору та щільність множини задач Коші з неєдиними розв'язками у множині всіх задач Коші у випадку банахового простору довільної розмірності.. Отримав загальні результати про збіжність числових рядів, окремими випадками яких є відповідні результати Лейбніца, Д'Аламбера, Гаусса, Коші, Абеля, Діріхле, Куммера, Єрмакова та інших математиків. Отримав нову інтегральну ознаку збіжності рядів.
Кафедра тісно співпрацює з провідними навчальними та науковими закладами: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Інститутом математики НАН України, Інститутом механіки НАН України.