Понеділок, 23 січня 2017 19:33

Підготовчі курси для молодших спеціалістів

Особам, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або навчаються за освітньо-професійною програмою «Молодший спеціаліст» на випускових курсах і, які бажають змінити обрану спеціальність (вступити за неспорідненою спеціальністю), але при цьому не втратити час на навчання, наш університет пропонує заочні підготовчі курси для випускників коледжів, де Ви до початку Вступної кампанії зможете вивчити дисципліни академічної різниці. Випускників заочних підготовчих курсів університет приймає на третій (четвертий) курс. Крім того ця категорія вступників буде мати можливість прийняти участь у конкурсі на місця державного замовлення на визначені в Правилах прийому спеціальності


 Необхідні документи:
для випускників навчальних закладів І і II рівнів акредитації:
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого буде здійснюється вступ, і копія додатка до нього.
для студентів випускних курсів навчальних закладів І і II рівняакредитації:
- копія документа, що посвідчує особу;
- виписка із залікової книжки або навчальної картки студента, завіреної навчальним закладом.
Переваги, які отримують випускники курсів:
- скорочення терміну навчання в НУВГП для здобуття ступеня бакалавра;
- можливість участі в конкурсі на місця державного замовлення.