Документи та строки прийому

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни.

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 14 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів 18.00 год. 20 липня 2017 року 04 вересня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18.00 год. 26 липня 2017 року 12 вересня 2017 року
Терміни проведення творчих конкурсів 17 липня – 26 липня  2017 року
Терміни проведення вступних іспитів 21 липня – 26 липня 2017 року 05 вересня – 12 вересня 2017 року
Терміни проведення співбесіди 21 липня – 23 липня 2017 року 05 вересня – 08 вересня 2017 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку не пізніше 12 години
01 серпня 2017 року
13 вересня 2017 року
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування: на місця державного замовлення - до 12.00 години
05 серпня 2017 року
не пізніше 17.00 години 15 вересня 2017 року
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18.00 години
10 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години
07 серпня 2017 року

не пізніше 18 вересня
2017 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 11 серпня 2017 року


Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 24 липня. Такі вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться в такі терміни.

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 14 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 04 вересня 2017 року
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування не пізніше 17.00 години 15 вересня 2017 року
Терміни зарахування не пізніше 18 вересня 2017 року

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

  1. Заява встановленого зразка (в паперовій або в електронній формі).
  2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  3. Сертифікат (сертифікати) ЗНО 2016, 2017 років (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
  4. Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
  5. Документ, що засвідчує особу і громадянство вступника (паспорт – копії 1, 2 та 11 сторінки).
  6. Військовий квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для військовозобов’язаних.
  7. Документи, що дають право на пільги.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).