Документи та строки прийому

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни.

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 14 серпня 2017 року 16 жовтня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 18.00 год. 26 липня 2017 року 04 вересня 2017 року 04 листопада 2017 року
Терміни проведення фахових вступних випробувань 27 липня – 01 серпня
2017 року
05 вересня – 12 вересня 2017 року 6 листопада – 11 листопада 2017 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку 02 серпня 2017 року не пізніше 13 вересня 2017 року не пізніше 13 листопада 2017 року
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування: на місця державного замовлення – до 12.00 години 05 серпня 2017 року не пізніше 17.00 години 15 вересня 2017 року не пізніше 17.00 години 15 листопада 2017 року
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18.00 години 08 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше
07 серпня 2017 року
не пізніше
18 вересня 2017 року
не пізніше
16 листопада
2017 року

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

  1. Копію документа, що посвідчує особу.
  2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
  3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).